เครื่องแต่งกายนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี