ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563
จัดโดย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งจังหวัดกาญจนบุรีและศูนย์การค้าทีเอ็มเคพาร์คกาญจนบุรี เพื่อค้นหาตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมของจังหวัดกาญจนบุรีไปแข่งในโอกาสต่อไป
โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ชูทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มอบรางวัลให้นักกีฬา และนายนธีร์ อุ้ยฟัก ครูวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ร่วมเป็นกรรมการ ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าทีเอ็มเคพาร์คกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 และ 29-30 สิงหาคม 2563
 
 
 
     
     
ประเภทบุคคลหญิง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาวจารุวรรณ ประกับสุข ปวช.3 แผนกบัญชี
ประเภททีมหญิง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
1. นางสาวจารุวรรณ ประกับสุข ปวช.3 แผนกบัญชี
2. นางสาวจันทัปปภา ประสิทธิ์ผล ปวช.3 แผนกบัญชี
ประเภทคู่หญิง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
1. นางสาวจารุวรรณ ประกับสุข ปวช.3 แผนกบัญชี
2. นางสาวจันทัปปภา ประสิทธิ์ผล ปวช.3 แผนกบัญชี
ประเภททีมชาย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
1. นายเอกรัตน์ เอ้สว่าง อดีตนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์
2. นายทศพร วรรณพงษ์ อดีตนักศึกษาแผนกบัญชี
ประเภทคู่ชาย รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3
1. นายศิวณัฐ ยิ้มถนอม ปวช. 3 แผนกช่างยนต์
2. นายอดิศักดิ์ ทัดสวน อดีตนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์
ประเภทคู่ผสม รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1
1. นายเอกรัตน์ เอ้สว่าง อดีตนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3
1. นายอดิศักดิ์ ทัดสวน อดีตนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์
2. นางสาวนางสาวจันทัปปภา ประสิทธิผล แผนกบัญชี
ถ้วยรางวัลรวมชาย
นายเอกรัตน์ เอ้สว่าง อดีตนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์
ถ้วยรางวัลรวมหญิง
นางสาวจารุวรรณ ประกับสุข ปวช.3 แผนกบัญชี