วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ,ศ.2564" ดำเนินการโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี สนับสนุนโครงการโดย กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ติดอาวุธให้ธุรกิจด้วย MARKETING IN THE DIGITAL AGE" ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเอเชีย บรรยายให้ความรู้ ดำเนินการโตยสาขางานบัญชี และสาขางานธุรกิจค้าปลีก

 

วันที่ 14 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี