ข้อมูลอาคารสถานที่ โดย teerapong iemyong

ข้อมูลอาคารสถานที่2 โดย teerapong iemyong

 

อาคารสถานที่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี