ข้อมูลสถานประกอบการที่วิทยาลัยฯส่งนักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์

ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 1/2564

ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2/2564

ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 1/2565

ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2/2565

ข้อมูลสถานประกอบการ ปีการศึกษา 1/2566

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน  โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2564  เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2565 คลิก

เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน โครงการติดตามผู้สำเร็จการศึกษา ปี 2565 เข้าสู่ตลาดแรงงาน ปี 2566 คลิก