คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ร่วมกันจัดกิจกรรมมุทิตากษิณาสดุดี เนื่องในโอกาส นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เกษียณอายุราชการ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563