วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยได้ออกให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมฝึกอาชีพการจับจีบผ้า ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2563