นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ทำพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 และ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563ได้รับเกียรติจากคุณวรวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานกรรมการเครือบริษัท โล้วเฮงหมง จำกัด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี มอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาโดยมีการมอบเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการเรียนดี และคณะครูมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563