วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ติดอาวุธให้ธุรกิจด้วย MARKETING IN THE DIGITAL AGE" ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องโสตฯ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเอเชีย บรรยายให้ความรู้ ดำเนินการโตยสาขางานบัญชี และสาขางานธุรกิจค้าปลีก