วันที่ 14 มีนาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี