วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ช่างไฟฟ้ากำลังและช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินการโดย สาขาวิชาไฟฟ้ากำลังและสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี