มื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการระดับเขตความรับผิดชอบกลุ่มจังหวัดที่ 6 ประเมินและคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี