นายสง่า แต่เชื้อสาย ผอ.สำนักความร่วมมือ สอศ. ประธานเปิดประชุมสัมมนา Fix It Center Fix It - จิตอาสา ปี 64 อาชีวศึกษาภาคกลาง ดำเนินการโดย สำนักความร่วมมือ กับ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ณ โรงแรมราชศุภมิตร เมือง กาญจนบุรี