25 พฤศจิกายน 2563 นายภูวเดช อินทรพรหม ผู้อำนวบการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี