นายชัยรัช สกุลเด็น รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เป็นประธานพิธีเปิด " โครงการประกวดโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด " ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ดำเนินการโดยชมรมวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ และชมรม To Be Number One เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563