วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ชูทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2563