เรียนเชิญ ศิษย์เก่า คณะครู และนักเรียน นักศึกษาทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัย ครบรอบ 43 ปีวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี