วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลรางสาลี่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี โดยได้ออกให้บริการซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมฝึกอาชีพการจับจีบผ้า ระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2563

 

นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี นำคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน นักศึกษา ทำพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2563 และ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563ได้รับเกียรติจากคุณวรวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานกรรมการเครือบริษัท โล้วเฮงหมง จำกัด ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี มอบทุนการศึกษาและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาโดยมีการมอบเกียรติบัตรผู้ที่มีผลการเรียนดี และคณะครูมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563

     
  


 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาหมากล้อมชิงชนะเลิศจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2563
จัดโดย การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีร่วมสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งจังหวัดกาญจนบุรีและศูนย์การค้าทีเอ็มเคพาร์คกาญจนบุรี เพื่อค้นหาตัวแทนนักกีฬาหมากล้อมของจังหวัดกาญจนบุรีไปแข่งในโอกาสต่อไป
โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ชูทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา มอบรางวัลให้นักกีฬา และนายนธีร์ อุ้ยฟัก ครูวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ร่วมเป็นกรรมการ ณ บริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าทีเอ็มเคพาร์คกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 และ 29-30 สิงหาคม 2563
 

หมวดหมู่รอง