รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันนี้ – 29 เมษายน 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
30 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
2 พฤษภาคม 2564 สอบคัดเลือก
5 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลสอบคัดเลือก
6 พฤษภาคม 2564 มอบตัวนักเรียน นักศึกษา

 -ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ นักเรียน ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 
- วิธีการสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ในวันที่ 25 มค.64 ถึงวันที่ 5 กพ.64 
   ไม่มีค่าสมัครสอบ
-ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ 22 กพ.64
-สอบวันที่ 4-5 เม.ย. 64 
-ประกาศผลสอบ 25 เม.ย.64     รายละเอียดโปรดอ่านคลิก

การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี นักเรียนสามารถกรอกใบสมัครเรียน หากติดปัญหาในการสมัคร ให้ติดต่อ 081-771-3341 หรือ 081-297-8831 (งานทะเบียน)

                                                                                                            


 

 
  - ประกาศผลนักศึกษาผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อ ปวช. ปวส. ปี 64
  - ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เรื่องรับสมัครลูกจ้าชั่วคราว
  -ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เรื่องการเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
  -ประกาศนักศึกษาที่เกิด พ.ศ. 2543 ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ในปี 2564
  -การสอบ V-NET ปวช 3 ปีการศึกษา 2563
  -ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อ นักศึกษากรณีพิเศษ(โควตา)
    รายชื่อนักเรียนโควตา(ปวช.) รายชื่อนักศึกษาโควตา(ปวส.)
  -เอกสารคู่มือให้ความรู้เรื่อง COVID 19 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  -ประกาศวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี เรื่อง กำหนดปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ฉบับที่๒
   


หมวดหมู่รอง