โครงการอาชีวะพัฒนาระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 ซ่อมแซมอาคารเรียนนาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านไร่ ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ดำเนินการโดย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี