ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง
ประชาสัมพันธ์ โครงการอาชีวศึกษาบูรณาการอาชีพเพื่อแก้ปัญหาความยากจน 108อาชีพ
มีการสอนอาชีพ เรื่องการทำพิมเสนน้ำในวันที่ 6ก.ค.2566เวลา 13.00-15.00น.ณ ลานอเนกประสงค์