วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ขอแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง “ครูผู้ช่วย”