วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ขอเชิญชวน ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)
วันอาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 66 เวลา 8.00-17.00 น. รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เข้าคูหากากบาท แบบแบ่งเขตฯ เลือกคนที่รัก แบบบัญชีฯเลือกพรรคที่ชอบ