ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่
ปวช.1 และ ปวส.1 ปีการศึกษา 2566
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
ปวช.1 เวลา 7.30-12.00 น. และ ปวส.1 12.30-16.30 น.
หมายเหตุ การแต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา (เสื้อขาว)