ปวช.2-3 และปวส.2 ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย
ปวส.1 ชำระที่ห้องการเงิน
 ที่ วิทยาลัยการอาชีพ กาญจนบุรี