วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ผู้บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย"
นายประวิชพัตร หาดี แผนกวิชาช่างก่อสร้าง
นายภูวดล กลับกลาง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
นายวัฒนา อารักษ์คุณากร แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง