วันที่ 17 เมษายน 2566 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ชูทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับนายเจษฎา อนันทวรรณ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพทองผาภูมิ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี