สงกรานต์ปีนี้ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลอุบัติเหตุ
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ส่งมอบความสุขในการเดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566
ณ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวง อ.ท่ามะกา (แยกบริหาร)
วันที่ 11-17 เมษายน 2566