วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายขุนทอง จริตพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี มอบหมายให้นายชัยรัช สกุลเด็น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และว่าที่ร้อยตรี ธงชัย ชูทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครูแผนกวิชาช่างยนต์และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมจัดกิจกรรมการฝึกอบรมวิชาชีพ การซ่อมรถจักรยานยนต์และการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายฑรัท เหลืองสอาด นายอำเภอท่าม่วง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ วัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี