ขอเชิญร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
วันที่ 7 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 10.00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี