-ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ นักเรียน ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 
- วิธีการสมัครสอบ ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ในวันที่ 25 มค.64 ถึงวันที่ 5 กพ.64 
   ไม่มีค่าสมัครสอบ
-ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบ 22 กพ.64
-สอบวันที่ 4-5 เม.ย. 64 
-ประกาศผลสอบ 25 เม.ย.64     รายละเอียดโปรดอ่านคลิก