การรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี นักเรียนสามารถกรอกใบสมัครเรียน หากติดปัญหาในการสมัคร ให้ติดต่อ 081-771-3341 หรือ 081-297-8831 (งานทะเบียน)