ประกาศฯ รายชื่อนักเรียน นักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2567
มอบตัว วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30-12.00 น.
รายชื่อ >> https://shorturl.asia/VdPTn