ชมรมวิชาชีพช่างก่อสร้าง ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษา และดูแลรักษาต้นไม้ภายในวิทยาลัย
ในวันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 -10.00น

📣ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2566
ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

 

หมวดหมู่รอง