มอบรางวัลหน้าเสาธง10มค62

แสดงความยินดีกับวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้เป็นตัวแทนแข่งขันต่อในระดับชาติ

 

 
 

1.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ (เหรียญทอง) การประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคกลาง) ผลงาน “ระบบแจ้งเตือนภัยผ่าน IOT”
2.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ (เหรียญทอง) การประกวด สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคกลาง) ผลงาน “เสาน้ำเกลือเดินตามผู้ป่วย”
3.รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคกลาง) การประกวดร้องเพลงสากล (ชาย)
4.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค (ภาคกลาง) การแข่งขันทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
5.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค (ภาคกลาง) การแข่งขันทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
6.รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ (เหรียญทอง)🎖 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับภาค (ภาคกลาง) การประกวดมารยาทไทย 

อาชีวะสร้างชาติ สร้างนักอาสา


👉👉อาชีวะสร้างชาติ สร้างนักอาสา:ในช่วงปิดเทอมนี้ชาววิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีโดยตัวเเทนผู้บริหาร ตัวเเทนครูเเละนักเรียนนักศึกษาเข้าดำเนินโครงการอาชีวะพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเข้าดำเนินการปรับปรุง ซ่อมเเซมอาคารเรียนโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ในระหว่างวันที่1-4เมษายน 2561 ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

  

ชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ:ในวันนี้ (3 มี.ค. 61)นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีร่วมเเสดงความยินดีกับรางวัลเเห่งความภาคภูมิใจของชาววิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีกับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประเภทที่ 8 ผลงานเครื่องดำนาขนาดเล็กแบบประหยัดในการเข้าเเข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ. ปทุมธานี

ตรวจสุขภาพ ประจำการศึกษา 2561

พร้อมทั้งร่างกายเเละจิตใจครับบบ: ในวันนี้ นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้ติดตาม ดูเเลเเละให้กำลังใจกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในโครงการตรวจสุขภาพ ประจำการศึกษา 2561 เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะร่างกายที่ดีของนักเรียน นักศึกษาให้มีความพร้อมด้านร่างกายเเละสู่การเรียนรู้ที่ดีการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่


 

นายภูวเดช อินทรพรหม ประธานกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ การประกวดจะขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย. 2560 ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา”ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี


 

มอบถ้วยรางวัลเเสดงความยินดีกับทีมKICEC

                 
                 

📣📣มอบถ้วยรางวัลเเสดงความยินดีกับทีมKICEC(21พ.ย.60):นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี มอบถ้วยรางวัลเเละของรางวัลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะครูเเละนักเรียน นักศึกษา ร่วมเเสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมเเข่งขันฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ได้รับรางวัลอันดับที่ 9 ของประเทศ ณ สนามเเข่งรถบุรีรัมย์ อินเตอเนทเชอร์เเนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

ประชุมผู้ปกครองประชุมผู้ปกครอง:วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ระดับปวช. เเละ ปวส. ภาคเรียนที่ 2/2560 ประธานในพิธีเปิดโดย นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูเเละเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้ปกครอง ในวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ย.2560 ณ ลานโดมอเนกประสงค์