วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต้บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครทุกวันนะคร้าบบบบ!!!!!!!!!!!!! ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม โทร 034-611792

 "วิทยาลัยฯ ยังเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทุกวัน นะครับ"


แจ้ง ข่าวกิจกรรม/ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ
 
 - วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรม ระดับ ปวช.1 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 

วิทยาลัยฯรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา (คลิก)


 

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา

กำหนดการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

📍📍📍สนใจสมัครด่วนตั้งเเต่ บัดนี้-5 มกราคม 2561 โรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควต้า งานสารบรรณ/งานทะเบียน
    7-9 มกราคม 2561 พิจารณานักเรียน นักศึกษาโควต้า
     10 มกราคม 2561 ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาโควต้า
     21 มกราคม 2561 มอบตัวนักเรียน นักศึกษาโควต้า 

บัดนี้ -31 มกราคม 2561 รับสมัคร นักเรียน นักศึกษา

    9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ งานทะเบียน
   18 กุมภาพันธ์ 2561 สอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ /สัมภาษณ์
   28 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับ ปวช./ปวส.
   11 มีนาคม 2561 มอบตัวนักเรียน นักศึกษา
สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 034-611792