................................................................................................................................

 


 

สถานศึกษาพอเพียงในวันนี้(8 ก.พ.61)วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้เข้าศึกษาดูงานในโครงการสถานศึกษาเเบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เเละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี
ในการนี้ขอขอบพระคุณวิทยาลัยเทคนิคโพธารามเป็นอย่างสูงที่เอื้อเฟื้อสถานที่เรียนรู้เเละคำเเนะนำดีๆให้กับคณะครูที่เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้