วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต้บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครทุกวันนะคร้าบบบบ!!!!!!!!!!!!! ไม่เว้นวันหยุดราชการ

วิทยาลัยฯกำหนดวันดำเนินการดังนี้
    วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ งานทะเบียน
    วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 สอบความรู้และความถนัดทางวิชาชีพ /สัมภาษณ์
    วันที 21 กุมภาพันธ์ 2561ประกาศผลการสอบคัดเลือกระดับ ปวช./ปวส.
   และในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 มอบตัวนักเรียน นักศึกษา  สอบถามรายละเอียด ได้ที่ 034-611792

"วิทยาลัยฯ ยังเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทุกวัน นะครับ"

ประกาศผลสอบคัดเลือก เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. ปวส.

สถานศึกษาพอเพียงในวันนี้(8 ก.พ.61)วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้เข้าศึกษาดูงานในโครงการสถานศึกษาเเบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เเละการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง) ณ วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี
ในการนี้ขอขอบพระคุณวิทยาลัยเทคนิคโพธารามเป็นอย่างสูงที่เอื้อเฟื้อสถานที่เรียนรู้เเละคำเเนะนำดีๆให้กับคณะครูที่เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้