................................................................................................................................

 


 

สิ่งประดิษฐ์รางวัลชนะเลิศระดับภาคกลาง

 

สมหวังดังรอคอยกับ 2 รางวัล:ได้ไปต่อระดับชาติกับ 2รางวัลในการเข้าร่วมเเข่งขันการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา สิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปี 2560
👉👉วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศกับผลงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องดำนาขนาดเล็กเเละรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เครื่องดำนาขนาดเล็กเเบบประหยัด ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยผลงานของนักเรียน นักศึกษาสาขางานเครื่องมือกล ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2561ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต จังหวัดปทุมธานี