แจ้ง ข่าวกิจกรรม/ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ

-21 มิถุนายน 2561 กิจกรรมไหว้ครู เวลา 08.00-12.00 น.
 
 

บริจาคโลหิต

 
     
      
บริจาคโลหิต:ในวันนี้ (8 ก.พ.61) คณะผู้บริหาร คณะครู เเละนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจ.กาญจนบุรี ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี