แจ้ง ข่าวกิจกรรม/ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ

-21 มิถุนายน 2561 กิจกรรมไหว้ครู เวลา 08.00-12.00 น.
 
 

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเเสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเเสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560