ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นายภูวเดช อินทรพรหม ท่านประธานอาชีวศึกษาจังหวัด ประธานในพิธีเปิด และ นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กล่าวรายงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

..........................................................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 


 

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี เขียนโดย Super User 257
สัญญาจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 329
รายงานการอบรมประชุมสัมมนา เขียนโดย Super User 188
คำขอมีบัตรประจำตัว เขียนโดย Super User 242
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ เขียนโดย Super User 193
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายสายบริหาร เขียนโดย Super User 175
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายครูยื่นครั้งที่2 เขียนโดย Super User 229
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายครูยื่นครั้งที่1 เขียนโดย Super User 315
แบบคำร้องขอช่วยปฎิบัติราชการระหว่างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 181
แบบขอมีบัตรใหม่ เขียนโดย Super User 253