วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครตั้งแต้บัดนี้เป็นต้นไป เปิดรับสมัครทุกวันนะคร้าบบบบ!!!!!!!!!!!!! ไม่เว้นวันหยุดราชการ ติดต่อสอบถาม โทร 034-611792

 "วิทยาลัยฯ ยังเปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษา ทุกวัน นะครับ"


แจ้ง ข่าวกิจกรรม/ปฏิทิน กิจกรรมต่างๆ
 
 - วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมเข้าค่าย คุณธรรมจริยธรรม ระดับ ปวช.1 ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 

วิทยาลัยฯรับสมัครนักศึกษา ระดับ ปวส. ด้วยวิธีเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา (คลิก)


 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
สมุดบันทึกผลงานและคุณงามความดี เขียนโดย Super User 162
สัญญาจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราว เขียนโดย Super User 195
รายงานการอบรมประชุมสัมมนา เขียนโดย Super User 123
คำขอมีบัตรประจำตัว เขียนโดย Super User 163
แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ เขียนโดย Super User 121
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายสายบริหาร เขียนโดย Super User 110
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายครูยื่นครั้งที่2 เขียนโดย Super User 151
แบบแสดงความประสงค์ขอย้ายครูยื่นครั้งที่1 เขียนโดย Super User 153
แบบคำร้องขอช่วยปฎิบัติราชการระหว่างสถานศึกษา เขียนโดย Super User 113
แบบขอมีบัตรใหม่ เขียนโดย Super User 186