.

 

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จัดกิจกรรม หล่อเทียนจำนำพรรษา ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
โดย ผอ.วิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี รองผู้อำนวยการ คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม