จิตอาสา "พัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีพอเพียง”

จิตอาสา "พัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีพอเพียง” : วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการ จิตอาสาเพื่อ"พัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีพอเพียง” นำโดย นายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี คณะครูเเละนักเรียนนัักศึกษา นำเครื่องกลเติมอากาศ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 10 เครื่อง เข้าติดตั้งบริเวณคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ที่คิดค้นเพื่อบำบัดน้ำเสียภายในคลองเปรมประชากร เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน เป็นการส่งเสริมให้คุณภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่แนวคลองมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงภูมิทัศน์ของคลองเปรมประชากรให้สะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา