อาชีวะสร้างชาติ สร้างนักอาสา


👉👉อาชีวะสร้างชาติ สร้างนักอาสา:ในช่วงปิดเทอมนี้ชาววิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีโดยตัวเเทนผู้บริหาร ตัวเเทนครูเเละนักเรียนนักศึกษาเข้าดำเนินโครงการอาชีวะพัฒนาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2561 โดยเข้าดำเนินการปรับปรุง ซ่อมเเซมอาคารเรียนโรงเรียนหนองปรือพิทยาคม ในระหว่างวันที่1-4เมษายน 2561 ณ โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี