พิธีเปิดศูนย์ Fix it Center ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด

 

ในวันนี้ (๒๗ มี.ค. ๖๑)วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้ดำเนินการทำพิธีเปิดเเละส่งมอบศูนย์ในโครงการขยายโอกาสการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ในการดำเนินงาน ออกบริการชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกลอนโด อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวิทูร กิจเครือ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานต่อนางสาวเพ็ญศรี กลั่นบุศย์ นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย ประธานในพิธีเปิดเเละส่งมอบศูนย์ โดยมีเเขกผู้มีเกียรติ ตัวเเทนชุมชน ประชาชน เเละหน่วยงานภาครัฐเเละวิสาหกิจร่วมพิธีในครั้งนี้ สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการใน ๓ ภารกิจหลักได้เเก่ บริการซ่อม (Repair)บริการสร้าง (Build) บริการพัฒนา (Top up) โดยเเบ่งเป็นการสอนอบรมดังนี้ อบรม 
๑. ช่างซ่อมเเอร์ 
๒. ทำเบอร์เกอรี่ 
๓. ดอกไม้ประดิษฐ์