บริจาคโลหิต

 
     
      
บริจาคโลหิต:ในวันนี้ (8 ก.พ.61) คณะผู้บริหาร คณะครู เเละนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีได้พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ร่วมกับโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาจ.กาญจนบุรี ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี