เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

   เอกลักษณ์ :

        วิชาการดี  บริการเด่น

   อัตลักษณ์ :

        จิตอาสา  กล้าบริการ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวาน93
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้291
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน425
mod_vvisit_counterเดือนนี้291
mod_vvisit_counterเดือนก่อน2003
mod_vvisit_counterทั้งหมด1157143

We have: 1 guests online
Your IP: 54.87.29.148
 , 
Today: พ.ค. 04, 2016


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย ปี 2555 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย yodphai   
วันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2013 เวลา 10:14 น.

รายชื่อผลงานวิจัยของครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่องานวิจัยในชั้นเรียน

ดาวน์โหลด

1

นายวัฒนา  ศักดิ์ศศิธร

๑. การแก้ปัญหาเข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา ของนักศึกษา ปวส. สาขางานเทคนิคยานยนต์ ที่เรียน วิชางานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์

click



๒. การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานจักรยานยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช. 1/1 สาขาวิชาเครื่องกล ปีการศึกษาที่ 2/2555

2

นายสุรพล  พักตร์เพียงจันทร์

๓. การใช้สื่อการสอนใบงาน วิชา  งานเครื่องยนต์ดีเซล

เรื่อง งานถอดประกอบหัวฉีดเครื่องยนต์ดีเซล

สำหรับนักเรียนชั้น ปวช. 1/2  แผนกวิชา ยานยนต์

ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2555

click



๔. การใช้สื่อการสอนใบงาน วิชา  งานเครื่องยนต์ดีเซล

เรื่อง การบริการหัวฉีดดีเซลสำหรับนักเรียนชั้น ปวช. 1/3

แผนกวิชา ยานยนต์ ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2555

3

นายเอกภพ  นุ่มพรม

๕. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานซ่อมเครื่องยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวส.๒ สาขาวิชาเครื่องกล ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕

click



๖. การติดตามพฤติกรรมการมาเรียนของนักเรียน รายวิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่นของนักศึกษาชั้น ปวช.๓ สาขาวิชาเครื่องกล ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

4

นายธนพล  เพ็งประเดิม

๘. เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์เล็กของนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1

click



๙. การพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือช่างยนต์ของนักศึกษา  วิชางานเครื่องล่างรถยนต์ ระดับ ปวช. 2

แผนกวิชายานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 
โดยใช้กิจกรรมจับคู่ฝึกปฏิบัติ

5

นายพิเชษ  กาญจนพุทธกร

๑๐. การใช้สื่อการสอนใบงาน วิชา  งานเครื่องยนต์ดีเซล

เรื่อง การบริการหัวฉีดดีเซลสำหรับนักเรียนชั้น ปวช. 1/3

แผนกวิชา ยานยนต์ ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2555

click



๑๑. การใช้สื่อการสอนใบงาน  วิชา  งานเครื่องล่างรถยนต์เรื่อง การบริการดิสด์เบรก สำหรับนักเรียนชั้น ปวช. 1/1 แผนกวิชา ยานยนต์ ภาคเรียนที่  2

ปีการศึกษา 2555

6

นายบุญประเสริฐ  บุญชูเชิด

๑๒. การพัฒนาเจตคติเพื่อ ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานเครื่องยนต์ดีเซล ของนักศึกษาระดับชั้น

ปวช.๒/๒  แผนกวิชายานยนต์

click



๑๓. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาเทอร์โมไดนามิกส์ โดยการใช้โปรแกรม CATT 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2  สาขางานเทคนิคยานยนต์

7

นายสุราคร  ชุมนาค

๑๔. การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชา งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ของนักศึกษาชั้น ปวช.ชย. 2/1 สาขาวิชาเครื่องกลประจำภาคเรียนที่   1/2555

click



๑๕. การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

รายวิชา งานส่งกำลังรถยนต์ ของนักศึกษาชั้น ปวช.ชย. 2/2 สาขาวิชาเครื่องกล ประจำภาคเรียนที่   2/2555

8

นายสุรชัย  ทันสมัย

๑๖. งานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัส. 2100 – 1007

ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

ชั้นปีที่  1

click



๑๗. การศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอน วิชา งานเครื่องมือกล 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ชั้นปีที่  1

9

นายวิโรจน์  มั่นคง


click




10

นายนภดล  วิพานิช

๑๘. การหาประสิทธิภาพเครื่องตัดท่อนพันธ์มันสำปะหลัง

click



๑๙. การศึกษาทักษะการลับมีดกลึงเกลียวสี่เหลี่ยมคางหมูวิชางานเครื่องมือกล 3รหัส 2102–2109

11

นายชูวิทย์  สังข์กลิ่นหอม

๒๐. การศึกษาทักษะการลับดอกสว่าน

วิชางานเครื่องมือกล 1 รหัส. 2102 – 2106

click



๒๑. ประสิทธิภาพเครื่องกลั่นน้ำตะไคร้หอม

12

นายนิมิตร์  ลินลา

๒๒. การศึกษาพฤติกรรมการสนใจใฝ่รู้ในการเรียน วิชา

การประมาณราคา หน่วยที่ 2-5 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกเครื่องมือกล  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click



๒๓. การศึกษาพฤติกรรมการสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชา การประมาณราคา หน่วยที่ 6-8 ของนักเรียนระดับชั้นปวช. 3 สาขางานเครื่องมือกล

13

นายศิริชัย  เฮงตระกูล

๒๔. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน

วิชางานผลิตภัณฑ์อลูมิเนียม

click

๒๕. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชางานสี

14

นายอำนาจ  สีสายชล

๒๖. การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถเชื่อมแก็ส ต่อตัวที ท่าขนานนอน

click



๒๗. การแก้ปัญหานักเรียนไม่สามารถเชื่อมไฟฟ้า ท่าขนานนอนได้



๒๘. การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า  หน่วยที่ 6 การใช้งานคำสั่งพื้นฐานตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)

15

นายกฤษฎา  เสนาเจริญ

๕๑. เรื่องเครื่องย่อยเศษวัชพืช WEED  DECAY  MACHINE

click



๕๒. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

16

นายโกวิทย์  เลื่อนแป้น

๒๙. การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  หน่วยที่ 2 เรื่อง

การใช้งานกลุ่มคำสั่ง  Bit Logic ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

click




17

นายสงัด  บุญมี

๓๐. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชานิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เรื่อง การควบคุมความเร็วของลูกสูบ ของ นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1 สาขางาน

ติดตั้งไฟฟ้า   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546

click



๓๑. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

เรื่องนิวแมติกส์ไฟฟ้า ของ นักศึกษา ปวช. ปีที่ 3

แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545

18

นายรังสันต์  อยู่สถิต

๓๒. การศึกษาปัญหาการไม่ส่งงานของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้า ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2555



19

นายนิรันดร์  เชยโต

๓๓. การสำรวจการส่งงานวิชาหม้อแปลงไฟฟ้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

click



๓๔. การสำรวจการส่งงานวิชามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.)

ชั้นปีที่ 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

20

นายมานิตย์  จงจินารี

๓๕. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้ชุดฝึกการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าแบบตู้ควบคุม วิชาการควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า  สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช. 3)สาขางานไฟฟ้ากำลัง ภาคเรียนที่ 1

ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click



๓๖. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนความรับผิดชอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานบริการและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) สาขางานไฟฟ้ากำลังภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

21

นายประชารัตน์ สาระวิเศษ

๓๗. การพัฒนาการตรวจเช็คระบบเครื่องทำความเย็น

ของผู้เรียนหลักสูตร ปวช. ชั้นปีที่ 2/1 สาขางานไฟฟ้ากำลัง  โดยใช้ชุดการสอน (ชุดสาธิตเครื่องทำความเย็น)



๓๘. การพัฒนาการตรวจเช็คไดโอด ของผู้เรียนหลักสูตร ปวช. ชั้นปีที่ 2/2 สาขางานไฟฟ้ากำลัง โดยใช้ชุดการสอนอิเล็กทรอนิกส์

22

นายทศพร  ดวงสวัสดิ์

๓๙. การพัฒนาผลการเรียนรู้เรื่องวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้าด้วยกฎของเคอร์ชอฟฟ์สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ ๑ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ด้วยสื่อ Power point

click



๔๐. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนเรื่องวงจรไบอัสทรานซิสเตอร์ วิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (๒๑๐๔-๒๒๐๖)ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑

23

นายธีรพงษ์  เอี่ยมยัง

๔๑. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา แขนกลในงานอุตสาหกรรม ระดับปวส. 2 โดยใช้กิจกรรมฝึกปฏิบัติเสริมการเรียน

click



๔๒. การศึกษาปัญหาการไม่ส่งงานของนักศึกษาในรายวิชาคณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

24

นายวันเฉลิม  ประนอมศิลป์

๔๓. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้งานออสซิลโลสโคปโดยวิธีการใช้แบบฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในวิชาเครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

click



๔๔. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเทคนิคการบัดกรีโดยวิธีการใช้แบบฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

25

นายพรณรงค์  ขจรกลิ่น

๔๕. การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้ใบงานวิชา

งานปูน 1

click



๔๖. การศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์โพเดียม อาเซียน

26

นายปริญญา  วทัญญู

๔๗. การศึกษาประสิทธิภาพถังบำบัดน้ำเสีย

click



๔๘. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อห้องเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษาในรายวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี เรื่องกำลังอัดของคอนกรีต

27

นายทัศพล  หาดี

๔๙. การศึกษาความพึงพอใจของแบบจำลองบ้านพักอาศัย

click



๕๐. การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้ใบงาน

วิชา เขียนแบบก่อสร้าง 1

28

นายนิพนธ์  จ่างวุฒิไกร

๕๓. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา งานฝึกฝีมือ

click



๕๔. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

30

นายชาญณรงค์  แช่มช้อย

๕๕. การศึกษาพฤติกรรมการสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชา เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น เรื่อง ภาพฉายของนักเรียนนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกเครื่องมือกล

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click



๕๖. การศึกษาพฤติกรรมการสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม  เรื่อง  โลหะที่ไม่ใช่เหล็กของนักเรียนระดับชั้นปวช. 1 สาขางานเครื่องมือกล

31

นางสาวณัฐอริญ  บุญมี

๕๗. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านวิชาชีพคณะบริหารธุรกิจในรายวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี

click



๕๘. การสร้างและหาประสิทธิภาพสื่อการสอนวิชา โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานบัญชีหน่วยที่ 3  เรื่องค่าเริ่มต้นระบบ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงพุทธศักราช 2545

32

นางวรินทร์ธร  วงศ์ฉัตรจิรากุล

๕๙. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีเช่าซื้อและขายผ่อนชำระ เรื่อง การบันทึกบัญชีขายผ่อนชำระและการขายตามสัญญาเช่าซื้อ ของนักศึกษาชั้นปวช.3/1 การบัญชี ที่สอนโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม Power point

click



๖๐. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชากระบวนการจัดทำบัญชี เรื่อง เอกสารทางธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปวช.3/1 การบัญชี ที่สอนโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม

Power point

33

นางสาววาสนา  ภู่ระหงษ์

๖๑. รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีสำหรับกิจการพิเศษ เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับสถานศึกษาเอกชน ของนักศึกษาชั้น ปวช.2

สาขาการบัญชี  โดยใช้บทเรียนออนไลน์

click



๖๒. รายงานการวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย วิชาการบัญชีต้นทุน 1เรื่อง การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ

ของนักศึกษาชั้นปวส.2 การบัญชี

34

นางนันทิยา  วรรณวงษ์

๖๓. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบบัญชี เรื่องระบบบัญชีเงินสด ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

click



๖๔. การพัฒนาการศึกษาวิชาการบัญชีเบื้องต้น ๒ โดยใช้ “บทเรียนสำเร็จรูป”

35

นางจินตนา  ใจรักษ์

๖๕. การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป  “ เรื่อง ต้นทุนการผลิต”วิชาการบัญชีบัญชีอุตสาหกรรมและระบบใบสำคัญ  ของนักเรียนระดับชั้นปวช.3

สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click



๖๖. การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป“ เรื่อง  การบันทึกบัญชีการซื้อขายสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป  ” วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ของนักเรียนระดับชั้นปวช.1 สาขางานการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

36

นางณัชชารีย์  เลิศโรจน์ชวกุล

๖๗. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขางานการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ชุดการทดสอบก่อนและหลังเรียน

click



๖๘. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  หน่วยที่ 2 เรื่องแผนธุรกิจ  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ    พุทธศักราช 2545

37

นางอุไรวรรณ  คำดี

๖๙. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน power point หน่วยที่ ๑ วิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียน การขายชั้นปีที่ ๒ สาขางานการขาย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

click



๗๐. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน power point หน่วยที่ ๑ วิชาการส่งเสริมการขายของนักเรียน การขายชั้นปีที่ ๒ สาขางานการขาย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕



๗๑. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน power point หน่วยที่ ๑ วิชาการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการของนักเรียน การขายชั้นปีที่ ๒ สาขางานการขาย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

click

38

นางธัญทิพย์  ศิรวสุธัญรักษ์

๗๒. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน หน่วยที่ 2

เรื่อง ธรรมชาติของมนุษย์  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

click



๗๓. รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการขาย   1 เรื่อง ประเภทและลักษณะของงานขาย ของนักศึกษาชั้น ปวช.1/1 การบัญชี  โดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม Power point

39

นางผะดา   อินทรพรหม

๗๔. รายงานการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป รหัสวิชา ๒๒๐๐-๑๐๐๑  เรื่อง การจัดการทางธุรกิจของนักศึกษาชั้นปวช. ๑/๑ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม   Power point

click



๗๕. รายงานการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป รหัสวิชา ๒๒๐๐-๑๐๐๑ เรื่อง การเลือกทำเลที่ตั้ง ของนักศึกษาชั้นปวช. ๑/๑สาขางานการบัญชี

ที่สอนโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม   Power point

40

นางกฤติกา  วิสารวงศ์

๗๖. ผลการสอนวิชาการเงินส่วนบุคคล หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545

(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)

click



๗๗. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่อง หาเงินอย่างไรดี  วิชาการเงินส่วนบุคคล สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  3

สาขางานไฟฟ้ากำลัง  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน CAI

41

นางฉัตรฤดี  ชมพูจักร

๗๘. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษีเงินได้บุคลคลธรรมดาของนักศึกษาชั้น ปวช.๒/๑สาขางานการบัญชี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕




42

นางมาลัย  ประภากมล

๗๙. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้สื่อการสอน CAI ของนักศึกษาปวส.1 วิชาการใช้โปรแกรมเพื่องานเอกสารภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555



๘๐. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการใช้สื่อบนเครือข่ายโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาการประยุกต์คอมพิวเตอร์กับงานสถิติเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2555

43

นางสมาพร  สืบบุก

๘๑. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการจัดรูปแบบเอกสารโดยใช้โปรแกรม word โดยวิธีการใช้แบบฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click



๘๒. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้ฟังชั่นการคำนวณโดยใช้โปรแกรม excel โดยวิธีการใช้แบบฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในวิชาการใช้โปรแกรมตารางงาน

44

น.ส.พัชราภรณ์  ตรุษเพชร

๘๓. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพโดยการใช้แบบทดสอบของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1

สาขางานวิชาก่อสร้าง

click



๘๔. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(ก่อนเรียนและหลังเรียน)โดยการใช้บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานคอมพิวเตอร์โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  2 สาขางานวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

45

น.ส.สุนันทา  หล่อจิต

๘๕. การเปรียบเทียบผลการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์เรื่องการเขียนผังงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยบทเรียนบนเครือข่ายกับการเรียนแบบร่วมมือเรียนรู้เทคนิคแข่งขัน (TGT)

click



๘๖. ผลการเรียนด้วยโปรแกรมบทเรียน เรื่อง การใช้ฟังก์ชันในโปรแกรมตารางงานสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1

46

นายยอดไผ่ ประภากมล

๘๗. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้สื่อการสอน CAI ของนักศึกษาปวช.2/1 วิชาฮาร์แวร์และยูทิลิตี้เบื้องต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

click



๘๘. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการใช้สื่อบนเครือข่ายโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้นเรื่องอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายและการเข้าหัว RJ-45 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2555

47

นางศศมนต์  สุขวิเศษ

๘๙. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน Power Point หน่วยที่ 1 เรื่อง ชนิด ลักษณะ  คุณสมบัติ

ของเส้นใยและการดูแลรักษาของนักเรียน ธุรกิจคหกรรม

ชั้นปีที่ 2  สาขางานธุรกิจคหกรรม

click



๙๐. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาดอกไม้สด 1  บทที่  5   เรื่อง การจัดดอกไม้รูปทรงพี้นฐาน

48

นางสาวชนิษฐา  จงพิพัฒน์วณิชย์

๙๑. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการด้วยโครงการในวิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัสวิชา ๓๐๐๐-๑๑๐๑ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click



๙๒. การหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอน วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัส ๓๐๐๐-๑๑๐๑

หน่วยที่ ๑๓ เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องวิชาชีพและแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

49

นางนภาเจิด  ลินลา

๙๓. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชา อาหารครอบครัว ปีการศึกษา 2555

click



๙๔. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชา ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ ปีการศึกษา 2555

50

นายทรงรัตน์  ใจรักษ์

๙๕. การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง  แรงและการ  เคลื่อนที่ วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับชั้นปีที่ 1 สาขางานการบัญชี

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click



๙๖. รายงานการการสร้างและศึกษาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง ปริมาณทางฟิสิกส์และปริมาณเวกเตอร์ วิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีระดับชั้นปีที่ 2

สาขางานไฟฟ้ากำลัง  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

51

นางขัตติยา  เลื่อนแป้น

๙๗. เอกสารประกอบการเรียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในงานอาชีพ หน่วยที่ 2

เรื่อง  Advertisements  สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  สาขางาน

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click



๙๘. เอกสารประกอบการเรียน  ในรายวิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม  หน่วยที่ 8 เรื่อง  Job Application  สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  สาขางานเครื่องมือกลวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

52

นางจุฑานาฎ  สถาพรวจนา

๙๙. รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1เรื่องสมการเชิง เส้นตัวแปรเดียวสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click



๑๐๐. รายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1เรื่องระบบสมการ เชิงเส้นสองตัวแปรสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น

ปีที่ 1  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

53

นางสาวอรสาจังหวัดสุข

๑๐๑. ผลการใช้แบบฝึกทักษะความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การแก้สมการกำลังสองของนักเรียนที่มีผลการเรียน

วิชาคณิตศาสตร์ต่ำ

click



๑๐๒. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยการสอน

แบบ 4 MAT

54

นางสุวรรณา  ดวงสวัสดิ์

๑๐๓. การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย เรื่องมนุษย์กับสังคม  สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขางาน

เทคนิคยานยนต์  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click



๑๐๔. ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  โดยใช้เทคนิค TGT ที่มีต่อผลการ เรียนรู้ วิชาภูมิเศรษฐศาสตร์

เรื่องภูมิศาสตร์ภูมิภาคของไทย ของนักเรียน

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยการ อาชีพกาญจนบุรี

55

นางภัทราดา  พร้อมภัณฑ์วัฒนะ

๑๐๕. การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนการสอนผ่านสื่อ power point วิชา ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ

รหัส ๓๐๐๐-๑๖๐๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕

click



๑๐๖. ความพึงพอใจของผู้เรียนต่อคุณภาพการสอนในรายวิชาวิถีธรรมวิถีไทย ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๕

56

นางสาวธิดารัตน์  ประเชิญสุข

๑๐๗. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาทักษะพัฒนาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ 2 เรื่อง Past Simple Tense  ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนต่ำโดยการใช้ชุดกิจกรรมซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ

click



๑๐๘. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง  Countries, Nationalities and Languages  สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขางานการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

57

นางสาวปาริฉัตร  ทำทอง

๑๐๙. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน  Power Point  หน่วยที่ 6 เรื่องสภาวะโลกร้อน

วิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้นปีที่ 2 สาขางานเครื่องมือกล วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2555

click



๑๑๐. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้สื่อการสอน Power Point หน่วยที่ 7 เรื่องพอลิเมอร์

วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555

58

นางธีรารัตน์  สิงห์จานุสงค์

๑๑๑. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน หน่วยที่ 5 เรื่อง How to do thing  สำหรับวิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

click






แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2013 เวลา 16:04 น.
 

ผู้อำนวยการ วิทยาลัย




  นายภูวเดช  อินทรพรหม
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  Laughing ส่งเมล์ถึงผู้อำนวยการ Laughing

แนะนำวิทยาลัย

ลักษณะอันพึงประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

1.ขยัน/มานะ/อดทน
2.สนใจ/กระตือรือร้น
3.ช่วยเหลือมีน้ำใจต่อผู้อื่น
4.ตรงต่อเวลา
5.มีสัมมาคารวะ
6.ให้ความร่วมมือกิจกรรม
7.สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้อง
8.ไม่ทุจริต/พูดความจริง
9.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10.รักษาสาธารณสมบัติ/สิ่งแวดล้อม
11.ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

หลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง





ประชาคมอาเซียน

   AEC ประชาคมเศรษฐกิจ
   อาเซียน

ระบบบริหารจัดการ RMS.2012

สำหรับอินเทอร์เน็ตภายนอกวิทยาลัย



สำหรับอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัย



r-radio