เอกลักษณ์ อัตลักษณ์

   เอกลักษณ์ :

        วิชาการดี  บริการเด่น

   อัตลักษณ์ :

        จิตอาสา  กล้าบริการ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้8
mod_vvisit_counterเมื่อวาน67
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้303
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน589
mod_vvisit_counterเดือนนี้1865
mod_vvisit_counterเดือนก่อน2003
mod_vvisit_counterทั้งหมด1158717

We have: 1 guests online
Your IP: 54.81.191.202
 , 
Today: พ.ค. 25, 2016


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

ผลงานวิชาการ/งานวิจัย ปี 2553 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย yodphai   
วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 13:33 น.

รายชื่อผลงานวิจัยของครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

ที่

ชื่อ-สกุล

ชื่อผลงานวิจัย

ดาวน์โหลด

1

นายวัฒนา  ศักดิ์ศศิธร

๑. การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชางานประดับยนต์โดยใช้ชุดสาธิตและฝึกเครื่องเสียงรถยนต์

click๒. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ระหว่างภาคเรียนวิชางานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์โดยการใช้

แบบทดสอบ


2

นายสุรพล  พักตร์เพียงจันทร์

๓. เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติวิชางานเครื่องยนต์เล็กของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 กลุ่ม 1 แผนกวิชายานยนต์


click๔. รายงานวิจัยการศึกษาพฤติกรรมการส่งงานวิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้นของนักเรียน ชั้นปวช.1/3  แผนกวิชายานยนต์ ปีการศึกษา 2553


3

นายเอกภพ  นุ่มพรม

๕. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา

งานเครื่องยนต์เล็กของนักศึกษาชั้น ปวช. ชย. ๒/๑

สาขาวิชาเครื่องกล

click๖. การพัฒนาเจตคติเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชางานเครื่องยนต์ของนักศึกษาชั้น ปวช. ชย. ๑/๒

สาขาวิชาเครื่องกล


4

นายธนพล  เพ็งประเดิม

๗. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องยนต์เบื้องต้น ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปีที่  1 สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์

click๘. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา งานเครื่องล่างรถยนต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นปีที่  2 สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์


5

นายพิเชษ  กาญจนพุทธกร

๙. การใช้สื่อการสอนใบงาน วิชา งานบำรุงรักษารถยนต์   เรื่อง การบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทาง

สำหรับนักเรียนชั้น ปวช. 3/1 แผนกวิชา ยานยนต์

ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2553

click๑๐. การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  กรณีศึกษาเฉพาะนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 ห้อง 1 สาขาวิชาเครื่องกล

สาขางานยานยนต์6

นายบุญประเสริฐ  บุญชูเชิด

๑๑. การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ภาคปฏิบัติในรายวิชา

งานสีรถยนต์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.๒/๑,๒

สาขางานยานยนต์


click๑๒. การพัฒนาเจตคติเพื่อ ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชางานปรับแต่งเครื่องยนต์  ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ สาขางานเทคนิคยานยนต์


7

นายวิโรจน์  มั่นคง

๑๓. การหาประสิทธิภาพเครื่องย่อยเอนกประสงค์

ปีการศึกษา ๒/๒๕๕๓


click

8

นายนพดล  วิพานิช

๑๔. การหาประสิทธิภาพเครื่องปั่นใยมะพร้าว


click๑๕. การหาประสิทธิภาพหางฉีดยาไร่อ้อย


9

นายชูวิทย์  สังข์กลิ่นหอม

๑๖. เรื่องการศึกษาทักษะการลับมีดกลึงปอกขวาวิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้นรหัส. 2100 – 1007


click๑๗. การศึกษาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชา   คณิตศาสตร์เครื่องกล


10

นายรณชัย  ฆ้องก่ำ

๑๘. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้า


click๑๙. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  เรื่อง งานเชื่อมแก๊ส


11

นายนิมิตร์  ลินลา

๒๐. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น  เรื่อง งานเชื่อมไฟฟ้า


click๒๑. การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง งานเชื่อมแก็ส


12

นายอำนาจ  สีสายชล

๒๒. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน วิชางานเชื่อมและโลหะแผ่น


click

13

นายโกวิทย์  เลื่อนแป้น

๒๓. การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาเครื่องกลไฟฟ้า 1หน่วยที่ 4 เรื่อง มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546


click๒๔. การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม  หน่วยที่ 1 โครงสร้างของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546


14

นายสงัด  บุญมี

๒๕. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา วิชา  นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมทิศทางลมในระบบนิวแมติกส์ ของ นักศึกษา ปวส. ปีที่ 1  สาขาวิชาติดตั้งไฟฟ้า   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2546


click๒๖. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา วิชา  งานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น เรื่อง เรื่องอุปกรณ์ควบคุมทิศทางลมในระบบนิวแมติกส์ ของ นักศึกษา ปวช. ปีที่ 3  แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2545


15

นายรังสันต์  อยู่สถิตย์

๒๗. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาวงจรไฟฟ้า1หน่วยที่ 2  เรื่องกฎของโอห์ม  ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545

พ.ศ.2546


click๒๘. การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน

วิชา วงจรไฟฟ้า๑ เรื่อง วงจรอนุกรม ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ, วิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช ๒๕๔๕ พ.ศ.๒๕๔๗ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


16

นายนิรันดร์  เชยโต

๒๙. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน วิชา งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (๒๑๐๐-๑๐๐๓) เรื่องแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและประเภทของไฟฟ้า

ตามหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.๑) พุทธศักราช ๒๕๔๖ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


click๓๐. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอน

วิชา มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (๒๑๐๔-๒๑๐๘)

เรื่องมอเตอร์สปลิตเฟส ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๒) พุทธศักราช ๒๕๔๖

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


17

นายมานิตย์  จงจินารี

๓๑. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความพร้อมในวิชาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) สาขางานไฟฟ้ากำลังภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


click๓๒. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความพร้อมในวิชาชีพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) สาขางานไฟฟ้ากำลังภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


18

นายทศพร  ดวงสวัสดิ์

๓๓. การศึกษาผลการเรียนรู้เรื่อง SCR สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๒ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ โดยการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนออนไลน์


click๓๔. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนเรื่อง วงจรเรียงกระแสวิชาวงจรอิเล็กทรอนิกส์

(๒๑๐๔-๒๒๐๖) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


19

นายธีรพงษ์  เอี่ยมยัง

๓๕. เครื่องแจ้งเตือนสถานะการทำงานของระบบระบายอากาศในฟาร์มไก่ (เล้าไก่ระบบEvap)


click๓๖. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนบนเว็บ วิชาดิจิตอลเบื้องต้นเรื่อง ลอจิกเกต   ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2


20

นายวันเฉลิม  ประนอมศิลป์

๓๗. การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการใช้มัลติมิเตอร์ในรายวิชา เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เรียนระดับชั้น ปวช. 1/1   แผนกอิเล็กทรอนิกส์


click๓๘. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้ฟังชั่นการวัดค่าของดิจิตอลมัลติมิเตอร์โดยวิธีการใช้แบบฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในวิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


21

นายพรณรงค์  ขจรกลิ่น

๓๙. การศึกษาความพึงพอใจของห้องน้ำประกอบได้


click๔๐. การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้ใบงาน

วิชา งานไม้ 1


22

นายปริญญา  วทัญญู

๔๑. การศึกษาความพึงพอใจของผลิตภัณฑ์แผ่นชิ้นไม้อัดผักตบชวา


click๔๒. ศึกษาความรู้พื้นฐานที่จำเป็นต่อการเรียนวิชาทฤษฎีโครงสร้าง ชั้น ปวส.1ความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ และทักษะการใช้เครื่องคิดเลข


23

นายทัศพล  หาดี

๔๓. การศึกษาพัฒนาการเรียนรู้โดยการใช้ใบงาน

วิชา เทคนิคก่อสร้าง1


click๔๔. การศึกษาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ในการเรียน

วิชากฎหมายก่อสร้าง


24

นายนิพนธ์  จ่างวุฒิไกร

๔๕. การศึกษาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม


click๔๖. การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม


25

นายศิริชัย  เฮงตระกูล

๔๗. การศึกษาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชา อาชีวอนามัยและความปลอดภัยหน่วยที่ 5-8 ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานเครื่องมือกล


click๔๘. ความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชา  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 2-3 ของนักเรียน ระดับชั้นปวช. 1 สาขางานเครื่องมือกล


26

นายชาญณรงค์  แช่มช้อย

๔๙. การศึกษาพฤติกรรมความสนใจใฝ่รู้ในการเรียนวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานเครื่องมือกล


click๕๐. ความพึงพอใจของผู้เรียนในรายวิชา  วัสดุช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขางานเครื่องมือกล


27

นางสาวณัฐอริญ  บุญมี

๕๑. การสร้างประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีห้างหุ้นส่วน หน่วยที่ ๖ เรื่อง การลาออกของห้างหุ้นส่วน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พุทธศักราช ๒๕๔๕


click๕๒. การสร้างประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบบัญชีเดี่ยวและบัญชีสินค้า หน่วยที่ ๓ เรื่อง การคำนวณยอดขายและรายได้ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๔๕


28

นางวรินทร์ธร  วงศ์ฉัตรจิรากุล

๕๓. การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนในรายวิชา การบัญชีการเงิน ระดับชั้น ปวส.๑ สาขางานบัญชี


click๕๔. การส่งเสริมเจตคติในการส่งงานของนักเรียนในรายวิชา ภาวะผู้นำและแรงจูงใจ ระดับชั้น ปวส.๒

การจัดการทั่วไป


29

นางสาววาสนา  ภู่ระหงษ์

๕๕. รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีสำหรับ  กิจการพิเศษ เรื่อง การบัญชีเกี่ยวกับสโมสรและสมาคม ของนักศึกษาชั้น ปวช.2/2 การบัญชี    โดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม Power point


click๕๖. รายงานการวิจัย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการบัญชีร่วมค้าและฝากขาย เรื่อง ความรู้ทั่วไปของการฝากขาย ของนักศึกษาชั้น ปวช.2/2 การบัญชี

โดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม Power point


30

นางนันทิยา  วรรณวงษ์

๕๗. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา ระบบบัญชี เรื่องการควบคุมภายใน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546


click๕๘. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา การบัญชีบริษัทจำกัดเรื่อง การบันทึกการบันทึกรายการเกี่ยวกับการจำหน่ายหุ้นตามหลักสูตร

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545


31

นางจินตนา  ใจรักษ์

๕๙. การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป“ เรื่อง  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน ” วิชาการบัญชีตั๋วเงิน ของนักเรียนระดับชั้นปวช.2 สาขางานการบัญชีวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


click

32

นางณัชชารีย์  เลิศโรจน์ชวกุล

๖๐. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชาธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการหน่วยที่ 1เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ   ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545


click๖๑. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการโฆษณาของนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขางานการขาย วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้ชุดการทดสอบก่อนและหลังเรียน ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ    พุทธศักราช 2545


33

นางธัญทิพย์  ศิรวสุธัญรักษ์

๖๒. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา การขาย 1เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับลูกค้าตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พุทธศักราช 2546


click๖๓. การสร้างและหาประสิทธิภาพเอกสารประกอบการสอนวิชา การขาย 1 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับคู่แข่งขันตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2546


34

นางผะดา  อินทรพรหม

๖๔. รายงานการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป รหัสวิชา ๒๒๐๐- ๑๐๐๑

เรื่อง ความหมายและประเภทของธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปวช. ๑/๑ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม Power point


click๖๕. รายงานการวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาธุรกิจทั่วไป รหัสวิชา ๒๒๐๐- ๑๐๐๑ เรื่อง รูปแบบขององค์การธุรกิจ ของนักศึกษาชั้นปวช. ๑/๑

สาขางานการบัญชี  ที่สอนโดยใช้สื่อการสอนโปรแกรม  Power point


35

นายเกษมศักดิ์  เฮงเส็ง

การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการเบื้องต้น เรื่อง องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


clickการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI

วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมภาษาซี หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขางานเทคโนโลยีสำนักงาน


36

นางมาลัย  ประภากมล

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการใช้สื่อบนเครือข่ายโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นเรื่ององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2553


clickศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาจากการใช้สื่อบนเครือข่ายโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเรื่อง E-mail ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2553


37

นางสมาพร  สืบบุก

การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการจัดรูปแบบข้อความใน Cells ของโปรแกรม Microsoft Excel” ในรายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพของผู้เรียนระดับชั้นปวช. 1/1   แผนกคอมพิวเตอร์


clickการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการใช้ฟังชั่นการคำนวณโดยใช้โปรแกรม excel โดยวิธีการใช้แบบฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในวิชาการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


38

นางศศมนต์  สุขวิเศษ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการใช้เอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 3เรื่อง การแกะสลัก  ของนักเรียน ธุรกิจ คหกรรมชั้นปีที่ 1สาขางานธุรกิจคหกรรม


clickการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  ของนักศึกษาชั้น ปวช.2 สาขางานธุรกิจคหกรรม วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีโดยใช้เอกสารประกอบการสอน   วิชา ผ้าและเครื่องแต่งกายหน่วยที่ 2  เรื่อง  การใช้เครื่องมือในการ

ตัดเย็บ


38

นางสาวชนิษฐา  จงพิพัฒน์วณิชย์

การสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัส 3000-1101 หน่วยที่ ๑ เรื่อง การใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ


clickการสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วิชา ทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ รหัส 3000-1101 หน่วยที่ ๒ เรื่อง การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร


40

นางนภาเจิด  ลินลา

การศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชา อาหารครอบครัว ปีการศึกษา 2553


clickการศึกษาความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน วิชา

เบเกอรี่เบื้องต้น  ปีการศึกษา 2553


41

นายทรงรัตน์  ใจรักษ์

การศึกษาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเอกสารประกอบการเรียน เรื่องโมเมนตัมเชิงเส้น วิชาวิทยาศาสตร์ 7 ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับชั้นปีที่ 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


clickการศึกษาประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การเอกสารประกอบการเรียน เรื่องงาน พลังงานและกำลัง  วิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับชั้นปีที่ 2 สาขางานไฟฟ้ากำลังวิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


42

นางขัตติยา  เลื่อนแป้น

การพัฒนาแบบฝึกการอ่านภาษาอังกฤษเทคนิค หน่วยที่ 3 เรื่อง  Safety Rules สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  สาขาวิชายานยนต์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


clickการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียน หน่วยที่ 5 เรื่อง Instructions  สำหรับวิชาภาษาอังกฤษช่างอุตสาหกรรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


43

นางจุฑานาฎ  สถาพรวจนา

รายงานการใช้เอกสารระกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 เรื่องอัตราส่วน  สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


clickรายงานการใช้เอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1เรื่องสัดส่วน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


44

นางสาวอรสา  จังหวัดสุข

แบบฝึกซ่อมเสริมวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาร้อยละระดับชั้นปวช. 1


clickการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องค่ากลางของข้อมูลของนักเรียนชั้นปวช. 1โดยใช้แบบฝึกทักษะ


45

นางสุวรรณา  ดวงสวัสดิ์

การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่สอนด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือเพื่อสร้างองค์ความรู้ในรูปแบบการสร้างแผนที่ความคิด   รายวิชา ภูมิเศรษฐศาสตร์ เรื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตร

วิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


clickการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค จีไอ เรื่องความรู้เกี่ยวกับแผนที่สำหรับนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1   สาขางานไฟฟ้ากำลัง

วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


46

นางภัทราดา  พร้อมภัณฑ์วัฒนะ

การแก้ปัญหาเข้าห้องเรียนไม่ตรงเวลา ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขางานเทคนิคการผลิต ที่เรียนวิชาเศรษฐกิจพอเพียง


clickความต้องการเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตวิชา ภูมิเศรษฐศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1


47

นางสาวธิดารัตน์  ประเชิญสุข

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน เรื่อง  My family  สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1  สาขาวิชายานยนต์วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


clickการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 เรื่อง Foods and Drinks  ของ นักเรียนระดับ   ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 ที่มีผลการเรียนต่ำโดยการใช้ชุดกิจกรรมซ่อมเสริมภาษาอังกฤษ


48

นางสาวปาริฉัตร  ทำทอง

การสร้างและศึกษาประสิทธิภาพการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง   วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับชั้นปีที่ 3 สาขางานการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี


click

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2013 เวลา 13:33 น.
 

ผู้อำนวยการ วิทยาลัย
  นายภูวเดช  อินทรพรหม
  ผู้อำนวยการวิทยาลัย
  Laughing ส่งเมล์ถึงผู้อำนวยการ Laughing

แนะนำวิทยาลัย

ลักษณะอันพึงประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

1.ขยัน/มานะ/อดทน
2.สนใจ/กระตือรือร้น
3.ช่วยเหลือมีน้ำใจต่อผู้อื่น
4.ตรงต่อเวลา
5.มีสัมมาคารวะ
6.ให้ความร่วมมือกิจกรรม
7.สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้อง
8.ไม่ทุจริต/พูดความจริง
9.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10.รักษาสาธารณสมบัติ/สิ่งแวดล้อม
11.ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย

หลักปรัชญาเศรษฐิจพอเพียง

ประชาคมอาเซียน

   AEC ประชาคมเศรษฐกิจ
   อาเซียน

ระบบบริหารจัดการ RMS.2012

สำหรับอินเทอร์เน็ตภายนอกวิทยาลัยสำหรับอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยr-radio